УПРАВА

direktor

Марија Лазаревић

директор

Рођена је 20. октобра 1980. године у Лесковцу. Основну школу и гимназију завршила је у Лесковцу. Завршила је Технички факултет у Бору Универзитета у Београду. На истом факултету стекла је и звање мастер инжињер менаџмента. Од 2013. године је именована за директора Историјског архива Лесковац.