УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОР

Управни одбор

Председница:

Марија Јовановић

Чланови:

  • Верољуб Трајковић
  • Владимир Петковић
  • Небојша Мутавџић
  • Нинослав Живковић

Надзорни одбор

Председница:

Милена Кнежевић

Чланови:

  • Вања Хубач
  • Данијела Симић