ЗАПОСЛЕНИ

 

 

Марија Лазаревић, директор 19. 9. 2013 – 7. 9. 2018;

15. 12. 2018 –


 

Мирјана Димитријевић, на пословима архивисте у Служби заштите архивске грађе ван Архива, помоћник директора

1. 12. 2011 – 11. 12. 2012; 1. 3. 2013 –

 

Данијела Симић, виши архивист, на пословима архивисте у Служби заштите архивске грађе ван Архива

09. 10. 2000 –

 

Марина Кулић, виши архивист, на пословима архивисте шефа Службе обраде и сређивања

15. 6. 1992 –

 

Небојша Ивановић, виши архивист, на пословима архивисте у Служби обраде и сређивања

1. 1. 1994 –

 

Наташа Марјановић, на пословима вишег архивског помоћника Службе обраде и сређивања

19. 2. 2013 –

  Ирена Стаменковић, на пословима вишег архивског помоћника Службе обраде и сређивања

4. 3. 2013 –

 

Небојша Мутавџић, на пословима архивског помоћника прве врсте Службе обраде и сређивања

10. 12. 1990 –

 

Слађана Кнежевић, на пословима архивског помоћника прве врсте Службе обраде и сређивања

9.10.2000 –

 

Зорица Нишкић, на пословима архивског помоћника Службе обраде и сређивања

1.4.1995 –

 

Драган Живковић, на пословима архивског помоћника Службе обраде и сређивања

31. 10. 2013 –

 

Maja Љубичић, на пословима архивског помоћника Службе обраде и сређивања

26. 11. 2007 –

 

Иван Стаменковић, на пословима вишег архивског помоћника прве врсте шефа Службе депоа и техничке заштите

13. 9. 2004 –

 

Нинослав Живковић, на пословима вишег архивског помоћника Службa депоа и техничке заштите

1. 1. 1997 –

 

Мића Симић, на пословима архивског помоћника прве врсте Службе депоа и техничке заштите

13. 9. 2004 –

 

Драгана Соколовић, на пословима архивског помоћника у процесу дигитализације Службе депоа и техничке заштите

20. 2.2013 –

 

Ивана Перић, на пословима самосталног правног сарадника Службе општих послова

13. 8. 2007 –

 

Слађана Ђорђевић, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник, Служба општих послова

10. 11. 2004 –

   

Виолета Драшковић, спремачица, Служба општих послова 3. 11. 2008 –