Правосуђе

 

Редни број Назив Граничне године
324 ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ЛЕСКОВАЦ 1945-1970.
310 ТРГОВИНСКИ СУД ЛЕСКОВАЦ 1973-
315 ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ САМОУПРАВЉАЊА ЛЕСКОВАЦ 1976-1991.
246 СРЕСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ЛЕСКОВАЦ 1947-1967, (1954-1967)
25 ОПШТИНСКИ СУД ЛЕБАНЕ 1945-1970, (1945- )
292 ОПШТИНСКИ СУД ЛЕСКОВАЦ 1945-2004, (1945- )
412 СРЕСКИ СУД ЛЕСКОВАЦ 1935-1938
413 ВЕЋЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ЛЕСКОВАЦ 1983-2008(1967- )