Привреда и банкарство

 

Редни број Назив Граничне године
462 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ РО 15 МАЈ ЕКСПОРТЕКС У СТЕЧАЈУ ЛЕБАНЕ 1960-2008
463 КОНФЕКЦИЈА ТРЕНД ДП У СТЕЧАЈУ ВЛАСОТИНЦЕ 1984-2010
464 ФАБРИКА МАШИНА МАШИНОТЕКС АД У СТЕЧАЈУ ЛЕСКОВАЦ 1959-2010
465 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МОНТАЖА АД У СТЕЧАЈУ ЛЕСКОВАЦ 1969-2009
466 ПОЉОПРИВРЕДНА ТРГОВИНСКА РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГОРЊА ЈАБЛАНИЦА МЕДВЕЂА ?-?
467 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕКСТИЛ-ПРОМЕТ У СТЕЧАЈУ ЛЕСКОВАЦ 1960-2009
468 ДРУШТВЕНО ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОЛЕТ У СТЕЧАЈУ ЛЕБАНЕ 1958-2004
469 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ 4 ЈУЛИ БОЈНИК 1972-2004
470 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА БОЈНИК БОЈНИК (1992-?)
471 АД ЕЛЕКТРОУНИВЕРЗАЛ ЛЕСКОВАЦ ?-?
472 ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМИКУ ДОМАЋИНСТАВА ДАНИЦА ВУКСАНОВИЋ У ЛИКВИДАЦИЈИ ЛЕСКОВАЦ 1948-2017
473 ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ НАПРЕДАК ЛЕСКОВАЦ 1944-2009
474 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТОМА КОСТИЋ У СТЕЧАЈУ ЛЕСКОВАЦ 1967-2011
475 ИНДУСТРИЈА ТРИКОТАЖЕ И ПЛЕТИВА ИТП ДОО У СТЕЧАЈУ ГРДЕЛИЦА 1994-2014
476 ИНДУСТРИЈА ТРИКОТАЖЕ И ПЛЕТИВА ИТП У СТЕЧАЈУ ГРДЕЛИЦА 1958-2010
477 ЕЛАН У СТЕЧАЈУ КОСАНЧИЋ 1976-2009
478 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО ЛЕСКОВАЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ ?-?
479 ИНКОПРОЈЕКТ ЛЕСКОВАЦ 1982
321 ШТЕДИТНО КРЕДИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА "КОНЗОРЦИЈУМ-АД У ЛИКВИДАЦИЈИ"-ЛЕСКОВАЦ 1990-2005.
233 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЛЕСКОВАЧКА ШТЕДИОНИЦА"-ЛЕСКОВАЦ 1927-1937, (1888-?)
271 ТРГОВАЧКО ОБАВЕШТАЈНИ "ИНКАСО" ЗАВОД БЕОГРАД-ЛЕСКОВАЦ 1931-1942.