Просветне и културне установе

 

Редни број Назив Граничне године
283 ИНДУСТРИЈСКА ТЕКСТИЛНА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА 1956-1962, (1956-1962)
209 ДОМАЋИЧКА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ 1929-1956, (1929-1956)
210 ДРЖАВНА МЕШОВИТА ГРАЂАНСКА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ 1941-1951.
264 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА "СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ-КРЦУН" ЛЕСКОВАЦ 1954-1992.
220 ЗАНАТСКА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ 1924-1944, (1924-1945)
296 ВИША ТЕХНИЧКА ТЕКСТИЛНА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ 1960-1984, (1959- )
206 ДРЖАВНА ГРАЂАНСКА ШКОЛА ВЛАСОТИНЦЕ 1929-1950, (1929-1945)
308 СЛОЖЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА ГРАДА ЛЕСКОВЦА "ЦРВЕНИ ОКТОБАР" ЛЕСКОВАЦ 1974-1978, (1974-1978)
225 СТРУЧНА ПРОДУЖНА ШКОЛА ВЛАСОТИНЦЕ 1933-1950, (1919-1945)
208 ДОМАЋИЧКА ШКОЛА ВЛАСОТИНЦЕ 1932-1946, (1929-1956)
218 ЖЕНСКА ЗАНАТСКА ШКОЛА ВЛАСОТИНЦЕ 1937-1956, (1925-1956)
217 ЖЕНСКА ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ 1947-1951, (1947-1951)
221 МУШКА ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ 1935-1951, (1879-1951)
222 НЕПОТПУНА ГИМНАЗИЈА ГРДЕЛИЦА 1946-1953, (1946-1950)
223 НЕПОТПУНА МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА ВЛАСОТИНЦЕ 1945-1952, (1945-1954)
205 ВИША МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА ВЛАСОТИНЦЕ 1945-1958, (1945-1958)
273 ТРГОВИНСКО УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА В.НИКОЛАЈЕВИЋ ЛЕСКОВАЦ 1945-1987, (1906- )
200 ОСНОВНА ШКОЛА ПЕТРОВАЦ 1946-1953, (1944-1953)
187 ОСНОВНА ШКОЛА "ПЕТАР КОЧИЋ" ЧЕКМИН 1934-1945, (1934-1958)
203 ЈЕДНОГОДИШЊИ АБИТУРИЈАНСКИ ЕКОНОМСКО-КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕЧАЈ ЛЕСКОВАЦ 1943-1944, (1943-1944)
211 ДРЖАВНА НАРОДНА ШКОЛА ВОЈВОДА ПУТНИК ЏЕП 1937-1939, (1890- )
216 ДРЖАВНА СРЕДЊА ТЕХНИЧКА, ТЕКСТИЛНА ШКОЛА У ЛЕСКОВЦУ 1937-1938, (1927- )
414 СЛОЖЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОСНОВНИХ ШКОЛА МЛАДОСТ ВЛАСОТИНЦЕ 1973-1992