Социјалне и здравствене установе

 

Редни број Назив Граничне године
287 ГРАДСКО АПОТЕКАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛЕСКОВАЦ 1950-1953, (1948- )
238 СРЕСКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАДРУГА ВЛАСОТИНЦЕ 1946-1948.
119 ДЕЧИЈИ ДОМ ВУЧЈЕ 1945-1951, (1945-1951)
121 ДЕЧИЈИ ДОМ ЛЕБАНЕ 1945-1957, (1945-1958)
120 ДЕЧИЈИ ДОМ ГРДЕЛИЦА 1945-1950, (1945-1946)
124 ДОМ УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ "7 ЈУЛИ" ЛЕСКОВАЦ 1946-1952, (1947-1952)
232 ИНТЕРНАТ ИНДУСТРИЈСКЕ ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ "КОСТА СТАМЕНКОВИЋ" ЛЕСКОВАЦ 1949-1953, (1947-1952)
123 ДОМ УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ "11 ОКТОБАР" ЛЕСКОВАЦ 1952-1957, (1952-1965)
122 ДОМ УЧЕНИКА ПРИ ГП "ТРУДБЕНИК" ЛЕСКОВАЦ 1947-1952, (1947-1952)
118 ДЕЧИЈЕ ЛЕТОВАЛИШТЕ ПРЕДЕЈАНЕ 1953-1957, (1953-1957)
117 ДЕЧИЈЕ ЛЕТОВАЛИШТЕ ВЕЛИКА КОПАШНИЦА 1947-1948.