Управа и јавне службе

 

Редни број Назив Граничне године
1 ОКРУЖНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ОКРУГА ЛЕСКОВАЧКОГ-ЛЕСКОВАЦ 1944-1947, (1943-1947)
22 НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ВЛАСОТИНАЧКОГ-ВЛАСОТИНЦЕ 1944-1955.
23 НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ЈАБЛАНИЧКОГ-ЛЕБАНЕ 1944-1955.
24 СКУПШТИНА СРЕЗА ЛЕСКОВАЦ-ЛЕСКОВАЦ 1944-1967, (1943-1967)
125 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР БАБИЧКО 1945-1953, (1944-1952)
126 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР БАЧЕВИНА 1945-1946, (1944-1950)
127 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР БОРИНЦЕ 1946-1947, (1941-1952)
128 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ВЕЛИКА КОПАШНИЦА 1944-1952, (1944-1952)
129 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ДАДИНЦЕ 1945-1956.
130 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ДОБРО ПОЉЕ 1944-1955, (1942-1952)
131 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ЗАГУЖАНЕ 1947-1952.
132 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР КЛАЈИЋ 1945-1954, (1944-1950)
133 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР КРУШЕВИЦА 1946-1951.
134 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ЛИПОВИЦА (СРЕЗ ЈАБЛАНИЧКИ) 1945-1949.
135 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ЛИПОВИЦА (СРЕЗ ВЛАСОТИНАЧКИ) 1946-1952, (1944-1950)
136 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ОРАНЕ 1946-1951, (1945-?)
137 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР РАВНА БАЊА 1945-1950.
138 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР РАЗГОЈНА 1949-1950.
139 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР РЕТКОЦЕР 1945-1952, (1944-?)
140 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР СЛАВНИК 1945-1947.
141 МЕСНИ НАРОДНИ ОДОБОР РЕПИШТЕ 1946-1948.
142 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ШИШАВА 1945-1954.
143 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БЕЛАНОВЦЕ 1946-1955, (1944-1955)
144 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БОЉАРЕ 1946-1954.
145 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БОШЊАЦЕ 1955-1958, (1944-1959)
146 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БРАТМИЛОВЦЕ 1952-1955, (1944-1955)
147 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРЕСТОВАЦ- БРЕСТОВАЦ 1945-1965, (1944-1965)
148 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БРОД 1945-1955.
149 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БУВЦЕ 1945-1952, (1944-1955)
150 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БУЧУМЕТ 1946-1952.
151 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА 1954-1955.
152 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВИНАРЦЕ 1944-1955, (1944-1955)
153 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВУЧЈЕ -ВУЧЈЕ 1945-1965, (1944-1965)
154 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГРАДСКА 1945-1959, 1944-1959
155 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРДЕЛИЦА- ГРДЕЛИЦА 1944-1963, (1944-1965)
156 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГУБЕРЕВАЦ 1945-1953.
157 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДАРКОВЦЕ 1898-1964, (1944-1962)
158 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДЕЈАН 1954-1955, (1944-?)
159 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОБРОВИШ 1952-1954.
160 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОЊЕ БРИЈАЊЕ 1946-1955.
161 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЈАБУКОВИК 1942-1957, (1944-1959)
162 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЈАШУЊА 1947-1957, (1944-?)
163 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КАЛНА 1945-1959, (1944-1959)
164 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КОНОПНИЦА 1947-1952.
165 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КОСАНЧИЋ 1949-1959.
166 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛАПОТИНЦЕ 1945-1955.
167 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛОПУШЊА 1946-1954.
168 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МАНОЈЛОВЦЕ 1946-1959, (1944-1959)
169 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ОРАОВИЦА 1945-1955.
170 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ОРАШАЦ 1947-1955, (1944-1955)
171 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ОРАШЈЕ 1946-1954.
172 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПЕЧЕЊЕВЦЕ 1945-1958.
173 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПРЕКОПЧЕЛИЦА 1949-1955, (1944-1955)
174 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПРЕСЛАП 1945-1959, (1944-1959)
175 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СИЈАРИНСКА БАЊА 1945-1954, (1944-?)
176 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ТУРЕКОВАЦ 1947-1957, (1944-1955)
177 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЦРКОВНИЦА 1945-1955, (1952-1955)
251 СТАМБЕНА УПРАВА НАРОДНОГ ОДБОРА ОПШТИНЕ ЛЕСКОВАЦ-ЛЕСКОВАЦ 1948-1959, 1948-1955)
326 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК-БОЈНИК 1945-1963, (1944- )
327 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ-ВЛАСОТИНЦЕ 1944-1965, (1944- )
328 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ-ЛЕБАНЕ 1950-1961, (1944- )
329 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕСКОВАЦ-ЛЕСКОВАЦ 1945-1970, (1944- )
330 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА-МЕДВЕЂА 1944-1971, (1944- )
331 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА-ЦРНА ТРАВА 1945-1966, (1943- )
332 САМОУПРАВАН ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЧЈЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ МЕДВЕЂА 1973-1991, (1973-1990)
333 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ ВЛАСОТИНЦЕ 1983-1991, (1983-1990)
334 САМОУПРАВНА ИНЕТРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗАПОШЉАВАЊА БОЈНИК 1978-1986, (1978-1986)
335 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ ЛЕСКОВАЦ 1972-1990.
336 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЧИЈЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ БОЈНИК 1974-1990, (1974-1990)
337 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ ВЛАСОТИНЦЕ 1973-1980, (1973-1986)
338 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЧЈЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЦРНА ТРАВА 1967-1990.
339 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ПУТЕВЕ МЕДВЕЂА 1979-1990.
340 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БОЈНИК 1969-1987.
341 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ВЛАСОТИНЦЕ 1948-1988.
342 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЛЕСКОВАЦ 1948-1992.
343 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЦРНА ТРАВА 1957-1989.
344 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ ВЛАСОТИНЦЕ 1977-1985, (1977-1986)
345 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЛЕСКОВАЦ 1955-1997.
346 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЛЕСКОВАЦ 1964-1989.
347 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ БОЈНИК 1974-1990, (1974-1990)
348 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЦРНА ТРАВА 1970-1990, (1970-1990)
349 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ, ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И РАДНА ЗАЈЕДНИЦА СИЗ-А ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА 1970-1991, (1970-1991)
350 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ВЛАСОТИНЦЕ 1975-1986, (1975-1986)
351 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОРОДИЦЕ ВЛАСОТИНЦЕ 1990-1992, (1990-1992)
352 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЛЕСКОВАЦ 1972-1990.
353 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАНОВАЊА И ПУТЕВА ЦРНА ТРАВА 1970-1990, (1970-1990)
354 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ВЛАСОТИНЦЕ 1977-1985, (1974-1990)
355 САМОУПРВАНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УСМЕРЕНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЈУЖНОМОРАВСКОГ РЕГИОНА ЛЕСКОВАЦ И РАДНА ЗАЈЕДНИЦА СИЗ-А 1978-1991.
356 СКУПШТИНА ЈУЖНОМОРАВСКЕ РЕГИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ 1975-1991.
372 РАДНА ЗАЈЕДНИЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ САМОУПРАВНИХ ИНТЕРЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА БОЈНИК 1975-1990, (1975-1990)
373 РАДНА ЗАЈЕДНИЦА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ САМОУПРАВНИХ ИНТЕРЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ВЛАСОТИНЦЕ 1973-1990, (1973-1990)
374 ЗАЈЕДНИЧКА СТРУЧНА СЛУЖБА САМУПРАВНИХ ИНТЕРЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЦРНА ТРАВА 1972-1990, (1972-1990)
391 ФОНД ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ ЦРНА ТРАВА 1990-1991
392 ФОНД ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ ЦРНА ТРАВА 1990-1991
393 ФОНД ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ЦРНА ТРАВА 1990-1991
394 ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОРОДИЉА ЦРНА ТРАВА 1990-1991
395 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ЂУЛЕКАРЕ 1945-1946, (1944-1952)
396 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СЛИШАНЕ 1944-1955, (1944-1955)
397 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ДОЊА ЛОКОШНИЦА 1946
398 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ТУЛАРЕ 1954
399 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ТУРЈАНЕ 1946
400 УПРАВА ОДМАРАЛИШТА И ИЗЛЕТИШТА СРЕЗА ЛЕСКОВАЦ ЛЕСКОВАЦ (?-1965)
401 ГРАДСКИ НАРОДНИ ОДБОР ЛЕСКОВАЦ 1945-1960
402 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ВЛАСОТИНЦЕ 1977-1985
403 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПРЕДЕЈАНЕ 1929-1962 (1944-1962)
404 ФОНД ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЦРНА ТРАВА 1990-1991
405 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ ВЛАСОТИНЦЕ 1990-1991
406 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ МЕДВЕЂА 1965-1986
407 ДРУШТВЕНИ ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И УЛИЦЕ МЕДВЕЂА 1990-1992
408 ДРУШТВЕНИ ФОНД ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА МЕДВЕЂА 1990-1992
409 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ЛОМНИЦА 1947
410 МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ЦРНА БАРА 1946
411 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СВОЂЕ 1945-1959, (1944-1955)