Војне јединице и организације

 

Редни број Назив Граничне године
253 ВОЈНИ СУД НИШКЕ ВОЈНЕ ОБЛАСТИ - ВЕЋЕ ПРИ КОМАНДИ ЛЕСКОВАЧКОГ ПОДРУЧЈА ЛЕСКОВАЦ 1944-1947.
314 ШТАБ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ОДБРАНЕ ЈУЖНОМОРАВСКОГ РЕГИОНА 1989-1992.