ПУБЛИКАЦИЈЕ

 

 

(1954-2019)

Преглед издања:

 • Историјски архив Лесковац, Зоран Цекић, Лесковац, 1994.
 • Занатство Лесковац I , Живан Стојковић, Ненад Кражић, Лесковац, 1995;
 • Избор у Лесковачком крају 1904-1938, Хранислав Ракић, др Живан Стојковић, Лесковац, 1996;
 • Лебане монографија, мр Горан Јовић, Лесковац, 1997;
 • Слишане (1878-1995), Станимир Никлић, Бошко Николић, Лесковац, 1998;
 • Прилози за монографију фото-филмског клуба Лесковац (1950-2000), Раде Јовић, 2000;
 • Основна школа Бошњаце, Тихомир Петровић, Лесковац, 2003;
 • Лесковачки крај у Првом српском устанку, др Живојин Стојковић, Хранислав Ракић, Лесковац, 2004;
 • Историјски архив у Лесковцу 1954-2004, Хранислав Ракић, др Живан Стојковић, Лесковац, 2004;
 • Преглед архивских фондова и збирки Историјског архива Лесковац, Зоран Цекић, Небојша Ивановић, Михајло Додић, Лесковац, 2004;
 • Издавачка делатност Историјског архива Лесковац, Небојша Ивановић, Лесковац, 2005;
 • Занатство Лесковац II, др Живан Стојковић, Хранислав Ракић, Лесковац, 2005;
 • Градски народни одбор Лесковац 1946-1950, Небојша Ивановић, Лесковац, 2005;
 • Мушке приче, Зорица Митић, Лесковац, 2005;
 • Лесковац и лесковачки крај 1915-1918, Добросав Ж. Туровић, Небојша М. Ивановић, Лесковац, 2006;
 • Градски народни одбор 1949-1951, Небојша Ивановић, Лесковац, 2006;
 • Шест књига библиотеке, Небојша Ивановић, Лесковац, 2006;
 • Записи топличког четника др Божидара Поповића Боже 1916-1918, Добросав Туровић, Небојша Ивановић, Лесковац, 2006;
 • Одузимање имовине у Лесковцу и околини, Небојша Ивановић, Лесковац, 2007;
 • Лева обала, Небојша Ивановић, Лесковац, 2009;
 • Списи, Небојша Ивановић, Лесковац, 2010;
 • Живот левице, Небојша Ивановић, Лесковац, 2011;
 • Варање Србије, Небојша Ивановић, Лесковац, 2011;
 • Лесковац биографија једног града, Донка Петковић, Лесковац, 2014;
 • Дечји домови округа лесковачког 1945-1961, Мирослав Ж. Каранфиловић, Данијела Симић, Лесковац, 2015;
 • Подружница носилаца албанске споменице 1915-1936. у Лесковцу 1967-1981, Живан Стојковић, Лесковац, 2016;
 • ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац 1913-2018, Мирослав Ж. Каранфиловић, Лесковац, 2018;
 • ОШ „Десанка Максимовић“ Грделица, Лесковац, Данијела Симић, Марина Кулић, 2019;
 • Живот за памћење поп Гуте, Мирјана Димитријевић, Лесковац, 2019.
 • Прича о архиву, Лесковац, Данијела Симић, Марина Кулић, 2019;