ДОКУМЕНТА

 

Финансијски план за 2024.
Финансијски извештај - 2023.
Статут - 2023.
План набавки на које се закон не примењзје - 2023.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 2023.
Програм рада 2023.
Финансијски план 2023.
Завршни рачун 2022.
Правилник о условима и начину коришћења архивске грађе и библиотечког материјала - 2022.
План набавки на које се закон не примењзје - 2022.
Програм рада 2022.
Годишњи извештај 2022.
Финансијски план 2022.
Завршни рачун 2021.
План набавки на које се закон не примењзје - 2021.
Програм рада 2021.
Годишњи извештај 2021.
Финансијски план 2021.
Завршни рачун 2020.
Програм рада 2020.
Годишњи извештај 2020.
Финансијски план 2020.
Завршни рачун 2019.
Програм рада 2019.
Годишњи извештај 2019.
Микрофилмовање 2019.
Финансијски план 2019.
Завршни рачун 2018.
Годишњи извештај 2018.
Финансијски план 2018.
Завршни рачун 2017.
Годишњи извештај 2017.
Финансијски план 2017.
План интегритета 2017.
Информатор о раду 2017.
Годишњи извештај 2016.
План интегритета 2016.
Статут 2016.

Правилник о посупку унутрашњег узбуњивања

 

План интегритета

План јавних набавки 2019 - измене
План јавних набавки 2019
План јавних набавки 2018 - измене
План јавних набавки 2018
План јавних набавки 2017